موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

اطلاعیه: تقدیر از دانشجویان و دانش آموزان ممتاز

قابل توجه كليه همكاران محترم مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان

احتراماً، به اطلاع مي رساند با توجه به اتمام امتحانات نهايي كليه مقاطع تحصيلي و ارائه كارنامه از طرف واحدهاي آموزشي ذيربط و لزوم تقدير از دانش آموزان ممتاز ، از همكاران گرامي تقاضا مي شود حداكثر تا تاريخ 20/04/1395 نسبت به تحويل تصوير كارنامه تحصيلي فرزندان عزيزشان به واحد روابط عمومي مؤسسه اقدام فرمايند.

شايان ذكر است طبق روال سنوات قبل جهت تقدير از دانش آموزان ممتاز ، حدنصاب معدل مورد قبول به شرح ذيل اعلام مي گردد:

1-   مقطع ابتدائي : (سال اول تا سوم)              معدل 20 (خيلي خوب)

2-  مقطع ابتدائي : (سال چهارم و ششم)         معدل 19

3-  مقطع راهنمائي                                       معدل 18

4-  مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي               معدل 17

5-  دانشگاهي و حوزوي                                 معدل 17

همكاران گرانقدر درصورت تمايل مي توانند ، جهت درج نام دانش آموزان ممتاز در سايت مؤسسه و همچنين تصوير آن عزيزان در سایت مؤسسه ، بهمراه كارنامه مزبور يك قطعه عكس نيز ارسال نمايند.

با تشكر

روابط عمومي و ارتباطات

مؤسسه خيريه علي و حسين همدانيان