موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

درباره موسسه

 

مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان، یک نهاد خیریه و عام المنفعه است، که در تاریخ بیست و چهارم خرداد یک هزار و سیصد و چهل و چهار هجری شمسی توسط مرحوم حسین همدانیان (فرزند محمدرضا، متولد 1289 هجری شمسی و متوفی 1357 هجری شمسی) به منظور انجام امور غیر انتفاعی عام المنفعه – که منحصرا متضمن امور تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر مساجد و مدارس علوم اسلامی و کمک به مستضعفین باشد – تاسیس شده است و دارای شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی می باشد.