موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه برگزار گردید

طبق برنامه قبلی مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تحت پوشش برگزار گردید.

 

در این جلسات که در حضور مدیران محترم موسسه و نمایندگان صاحبان سهام، حسابرس قانونی و اعضای هیئت مدیره آن شرکتها در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید،  پس از رأی گیری و انتخاب هیئت رئیسه، در ابتدای این جلسات گزارش فعالیت هیئت مدیره هر شرکت توسط مدیرعامل مربوطه قرائت گردید و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به استماع حاضرین رسید و صورتهای مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 29ر12ر1393 به تصویب اعضاء رسیده و مقرر شد سود سال مالی با مهلت معیین تقسیم گردد. همچنین بازرسان اصلی و علی البدل و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های هر شرکت برای مدت یک سال، تعیین گردیدند.