موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

فرازهایی از اساسنامه

ماده سوم اساسنامه

تعریف: موسسه، یک نهاد خیریه و عام المنفعه است که در تاریخ بیست و چهارم خرداد یکهزار و سیصد و چهل و چهار هجری شمسی توسط مرحوم حسین همدانیان (فرزند محمدرضا، متولد 1289 هجری شمسی و متوفی 1357 هجری شمسی) به منظور انجام امور غیرانتفاعی عام المنفعه ـ که منحصرا متضمن امور تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر مساجد و مدارس علوم اسلامی و کمک به مستضعفین باشد ـ تاسیس شده است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی می باشد.

 

ماده پنجم اساسنامه

مکان: مرکز اصلی فعالیتهای موسسه در اصفهان، خیابان عباس آباد، پلاک 238 می باشد. موسسه می تواند بر طبق ضوابط این اساسنامه نسبت به تاسیس شعب دیگر در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

 

ماده ششم اساسنامه

موضوع و اهداف کلان موسسه عبارتست از:

1. برنامه ریزی و اقدام برای هر گونه فعالیت عام المنفعه و خیریه نظیر: «رسیدگی به ایتام» ،«امور بهداشت و درمان»و «رفاه و تعاون عمومی».

2. انجام و پشتیبانی اقتصادی هر گونه فعالیتی که در جهت «احیاء و ارتقاء فرهنگ دینی و گسترش مذهب حقه جعفری» و «حفظ، تقویت و اعتلا حوزه های علمیه تشیع» و «تحکیم و اشاعه مبانی دینی و ارزشهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «توسعه تعلیم و تربیت در دانشگاهها و آموزش و پرورش» و نظایر آنها لازم باشد.

3. هر گونه فعالیت اقتصادی، به منظور تقویت بنیه مالی و نیل به اهداف فوق.