موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

چشم انداز، رسالت و مأمورتها

چشم انداز، رسالت و مأموريت مؤسسه

(مصوبه مورخ 22 / 8 / 1386 هيئت محترم امناء)

چشم انداز

ارتقاء مؤسسه به کارآمدترين خيريه غيردولتي در کشور در قالب يک سامانه واحد که در دو بخش کاملاً مستقل «امور خيريه و مؤسسات عام المنفعه» و «کسب و کارهاي اقتصادي» فعاليت نمايد و با سرمايه گذاري خردمندانه در امور مزبور مؤسسه را به بالاترين سطح سازمانهاي خيريه اي در منطقه برساند.

 

رسالت

تلاش بي وقفه براي کسب رضايت خداوند متعال و احترام به قوانين و مقررات و ارزش هاي جامعه درکليه فعاليت هاي مؤسسه درخصوص بهره وري، توسعه و سودآوري پايدار در منابع به منظور انجام امور خير از قبيل:

الف) انجام امور خيريه طبق نظر مؤسس و رياست عاليه مؤسسه در زمينه هاي ايجاد، تکميل و توسعه موسسات فرهنگي، مذهبي، درماني و عام المنفعه و اقداماتي که متضمن خير و رفاه عامه و توسعه فرهنگ، بهداشت و توانمندسازي نيازمندان و مستمندان باشد.

ب) کمک در امر تحصيل حرفه اي و تربيت طلاب علوم ديني به منظور ترويج و تبليغ دين مقدس اسلام منطبق با نظر موسسين و رياست عاليه با هدف خوداتکائي مالي

ج ) دميدن روح «عمل صالح» در کالبد فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از فن آوري روز به منظور افزايش بهره وري

د ) اقدام جهت توانمندسازي و خوداتکايي نيازمندان و مؤسسات مرتبط دربخش خيرات

 

مأموريت

1 – مجموعه مؤسسه خيريه همدانيان با بکارگيري خردمندانه منابع در هر مکان مقتضي و با مناسب ترين فن آوري موجود به منظور افزايش بهره وري در راستاي انجام امور خير و عام المنفعه ترجيحاً در استان اصفهان فعاليت مي نمايد.

2 – مجموعه مؤسسه با سرمايه گذاري در امور توليد صنعتي و کشاورزي و دامداري و ساختماني، بازرگاني، خدمات عام المنفعه،‌ تکنولوژي اطلاعات، عمليات پولي و اعتباري و يا هرگونه سرمايه گذاري مجاز ديگر بمنظور طراحي، ساخت، راه اندازي و بهره برداري از واحدهاي اقتصادي جديد و يا بهره وري مطلوب تر از واحدهاي موجود براي ارائه خدمات بيشتر در بخش مصارف که چيزي جز جلب رضاي خدا نيست فعاليت مي نمايد.

3 – مجموعه مؤسسه انجام فعاليتهايي از قبيل ايجاد و يا تکميل مؤسسات فرهنگي، بهداشتي، امور عام المنفعه به نام مؤسس را در دستور کار دارد.

4 – مزيت رقابتي مجموعه مؤسسه، اقدامات و امور خيري است که از حاصل عملکرد اقتصادي انجام مي گردد.

5 – مجموعه مؤسسه کمک به خودکفايي مالي بخش هاي تعيين شده در بخش مصارف را نتيجه نهايي مأموريت خود مي داند.

6 – مجموعه مؤسسه به کارکنان خود اهميت داده و به منظور افزايش کيفيت و بهره وري مطلوب در سرمايه گذاري، خدمات و هرگونه فعاليت سعي مي نمايد آنها رامتناسب با موضوع در تصميمات مشارکت داده و به آسايش، رضايت و تامين خواسته هاي منطقي ايشان در حد عرف جامعه اهميت دهد.

موسسه خيريه در تاريخ 29/3/1344 توسط مرحوم حسين همدانيان تأسيس گرديده و تحت شماره 40 در دفتر ثبت مؤسسات ملي اداره ثبت شرکتهاي اصفهان به ثبت رسيده و بدواً توسط خود ايشان اداره مي گرديده است. اين نحوه عمل تا سال 1354 ادامه داشته و دراين سال با تدوين اساسنامه جديد و واگذاري قسمتي از اموال مرحوم حسين همدانيان به موسسه خيريه عمليات آن تحت نظر هيات موتمنين منتخب مسئولان وقت قرار گرفته است.
پس از به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي پاره اي تغييرات در اساسنامه موسسه خيريه داده شده و نهايتا براساس دستور مورخ 21/8/1364 حضرت امام خميني (ره)، مقرر شد که اداره امور موسسه خيريه طبق اساسنامه اي که در زمان حيات مرحوم حسين همدانيان در تاريخ 8/2/1354 به ثبت رسيده بود، انجام گيرد که به اين ترتيب پس از ثبت مراتب امر در تاريخ 27/8/1364 در اداره ثبت شرکتهاي اصفهان، اداره امور موسسه خيريه از اواخر آبان ماه 1364 تا بهمن 1378 براساس مفاد اساسنامه فوق الذکر انجام گرفته است.
سپس بموجب امريه مقام معظم رهبري«مدظله العالي» به تاريخ 5/8/1377، کليه امور موسسه خيريه به حضرت آيت ا… العظمي حسين مظاهري«مدظله العالي» تفويض شده است تا با تهيه و تصويب اساسنامه جديد، هيات امنايي متناسب مصارف موردنظر بنيانگذار موسسه خيريه توسط ايشان منصوب و درآمدهاي موسسه در مصارف فرهنگي و بهداشتي و امور عام المنفعه صرف شود. لذا طبق آگهي ثبت شماره 10090/ش مورخ 29/2/1386 يک ماده واحده به اساسنامه مؤسسه اضافه و براين اساس، اختيارات نصب ارکان موسسه اعم از هيات امناء، هيات مديره، مديرعامل، بازرس و خزانه دار به حضرت آيت ا… العظمي مظاهري واگذار و  همچنين طبق آگهي شماره 5.277 مورخ 12/4/1385 اساسنامه جديد مؤسسه مشتمل بر بيست و هفت ماده تصويب و جايگزين اساسنامه قبلي گرديد.
بموجب مفاد اساسنامه جديد، ارکان مؤسسه، عبارتند از رياست عاليه، هيأت امناء، هيأت مديره، مديرعامل، بازرسان و سال مالي مؤسسه از اول تيرماه هر سال لغايت پايان خردادماه سال بعد مي باشد.
موضوع فعاليت مؤسسه
براساس مفاد ماده ششم اساسنامه کنوني مؤسسه، موضوع فعاليت واهداف کلان اين مؤسسه عبارتند از:
1- برنامه ريزي و اقدام براي هرگونه فعاليت عام المنفعه و خيريه نظير: «رسيدگي به ايتام و مستمندان »،‌ » امور بهداشت  و درمان »، «رفاه و تعاون عمومي»؛
2- انجام و پشتيباني اقتصادي هرگونه فعاليت لازم در جهت «احياء و ارتقاء  فرهنگ ديني و گسترش مذهب حقه جعفري» و «حفظ، تقويت و اعتلاء حوزه هاي علميه تشيع » و «توسعه تعليم و اشاعه مباني ديني و ارزشهاي انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و «توسعه تعليم و تربيت دانشگاهها و آموزش و پرورش» و نظاير آن و
3- هرگونه فعاليت اقتصادي، به منظور تقويت بنيه مالي و نيل به اهداف فوق