موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

افزايش 73 درصدي صادرات سيمان اصفهان (همدانيان)

صادرات سيمان اصفهان در شش ماهه اول سال جاري به ميزان 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1391 افزايش نشان مي دهد.

 

شركت سيمان اصفهان (همدانيان)در هفت ماهه اول سال جاري بالغ بر58000 تن محصول سيمان خود را به كشورهاي عراق و تاجيكستان صادر كرده است.

صادرات سيمان اصفهان در شش ماهه اول سال جاري به ميزان 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال 1391 افزايش نشان مي دهد.

توليد كلينكر و سيمان كارخانه نيز در هفت ماهه اول سال جاري از رشد خوبي برخوردار بوده ، به طوري كه توليد كليــنكر به ميزان 2 درصد ، توليد سيمان به ميزان 4 درصد و تحويل و فروش انواع سيمان به ميزان 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.

شركت سيمان اصفهان كه در سال 1337 به عنوان چهارمين كارخانه سيمان كشور و اولين كارخانه سيمان استان اصفهان به بهره برداري رسيده است ، در حال حاضر با توليد سيمان هاي تيپ 1 ، تيپ 2 و تيپ 5 با ظرفيت 3200 تن در روز به فعاليت ادامه مي دهد.

اين شركت كه پنجاه و ششمـين سال از فعاليت توليـدي خود را پشت سرمي گذارد ، عليرغم قدمت و كهولت ماشــين آلات و تجهيزات با بازدهي مطلوب به فعـاليت ادامه  مي دهد.

در هفت ماهه اول سال جاري بالغ بر615 هزار تن انواع سيمان در اين كارخانه توليد و به مشتريان و مصرف كنندگان داخلي و خارجي تحويل شده است.

شايان ذكر است كه تا پايان هفت ماهه اول سال جاري بازدهي توليد سيمان نسبت به ظرفيت 7/100 درصد و نسبت به پيش بيني 8/103 درصد بوده است.

به موازات افزايش كميت محصولات توليدي ، توجه به كيفيت محصولات از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و مديريت شركت با نگرش اعتقادي به اين موضوع اهتمام خاصي را در اين زمينه بعمل آورده است.

در همين راستا در سال جاري ميانگين مقاومت فشاري محصولات توليدي شركت در كوتــاه مدت (2 و3 روزه) وميــان مدت (7 روزه) و بلنــد مدت (28 روزه) به ترتيب    5/8 درصد ، 8/4 درصد و 2/2 درصد نسبت به ميانگين سال گذشته رشد و بهبود داشته است.