موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

برگزاری جلسه تشریح شیوه نامه توانمندسازی مددجویان

این جلسه درحضور مدیرعامل محترم موسسه و با مشارکت واحد امور خیر و مدیران عامل شرکت­های تحت پوشش برگزار گردید.

 

 

 

 

با توجه به توصیه دین مقدس اسلام و تاکید مرحوم همدانیان بر موضوع حفظ کرامت انسانی و با توجه به اینکه از بین بردن فقر و نیازمندی با صدقه دادن و خیرات اصلاح نخواهد شد؛ و همچنین مصوبه هیئت امنای محترم موسسه مبنی بر اجرای طرح توانمندسازی مددجویان تحت پوشش، واحد خیرات اقدام به تشکیل کارگروه طرح مذکور نموده و با استعانت از تجربیات سازمان­های متولی امور خیر و اساتید دانشگاه که در این راستا صاحب­نظر بوده اند، اقدام به تهیه شیوه­نامه توانمندسازی نموده است؛

 

 

لذا با نزدیک شدن مرحله اجرائی این طرح جهت هماهنگی و همکاری شرکت­های تحت پوشش با واحد خیرات پیرامون استخدام مددجویان حائز شرایط و منطبق با قوانین شرکت­ها، جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت­ها در موسسه تشکیل و توسط مدیر امور خیرات این شیوه­نامه و نحوه­ی اجرای آن تشریح گردید.