موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

طبق برنامه قبلی مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تحت پوشش برگزار گردید.

 

در این جلسات که در حضور مدیران محترم موسسه و نمایندگان صاحبان سهام، حسابرس قانونی و اعضای هیئت مدیره آن شرکتها در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید،  پس از رأی گیری و انتخاب هیئت رئیسه، در ابتدای این جلسات گزارش فعالیت هیئت مدیره هر شرکت توسط مدیرعامل مربوطه قرائت گردید و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به استماع حاضرین رسید و صورتهای مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 به تصویب اعضاء رسیده و مقرر شد سود سال مالی با مهلت معیین تقسیم گردد. همچنین بازرسان اصلی و علی البدل و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های هر شرکت برای مدت یک سال، تعیین گردیدند.