موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی خدماتی آب و خاک اصفهان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندسی خدماتی آب و خاک اصفهان در تاریخ 08ر04ر92  برگزار گردید.

 

به گزارش واحد روابط عمومی و ارتباطات موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، این جلسه رأس ساعت 11:30 صبح روز شنبه هشتم تیر ماه 1392 ، با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و در حضور کلیه نمایندگان صاحبان سهام، حسابرس، ناظرین تصفیه و اعضای هیئت تصفیه آن شرکت در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید.

 

 

در ابتدای این جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، گزارش فعالیت هیئت تصفیه شرکت مهندسی خدماتی آب و خاک اصفهان مربوط به عملكرد دوره بعد از انحلال ( از 05ر11ر1387 لغایت 30ر12ر1391) توسط مدیرتصفیه آن شرکت قرائت شد و گزارش حسابرس و بازرس به استماع حاضرین رسید.

در ادامه این مجمع صورت های مالی، که بر اساس ارزش جاری تهیه و منتج به مازاد خالص دارایی های قابل تقسیم بین سهامداران گردیده بود به تصویب اعضاء رسید. همچنین ضمن تصویب ابقاء هیئت تصفیه و انتخاب آقای مجتبی حیدری فروشانی به عنوان ناظر برای مدت یک سال، روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.