موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

جدول زمانبندی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه موسسه از تاریخ 10ر03ر1394 لغایت 26ر03ر1394 با حضور مدیران محترم موسسه،  سهامداران، حسابرس قانونی و اعضای هیئت مدیره هر شرکت برگزار خواهد شد.

 

این مجامع جهت ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت شرکتها و تصویب صورتحساب ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد هر شرکت برای سال مالی منتهی به 29ر12ر1393 و انتخاب بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکتهای تابعه برای سال مالی 1394 برگزارخواهدشد.

 

رديف

شركت

تاريخ مجمع

زمان

1

توسعه و مديريت بافناز

23ر03ر1394

8:30

2

سرمايه گذاري نور همدانيان (سهامي عام)

10ر03ر1394

9:30

3

توسعه ساختمان و بتن همدانيان

11ر03ر1394

9:30

4

صنايع نساجي همدانيان

12ر03ر1394

9:30

5

سيمان اصفهان (سهامي عام)

24ر03ر1394

9:30

6

بازرگاني همدانيان

25ر03ر1394

9:30

7

كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت

26ر03ر1394

9:30