موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

جدول زمانبندی برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای تابعه موسسه از تاریخ 1393/02/28 لغایت 1393/04/02 با حضور مدیران محترم موسسه،  سهامداران، حسابرس قانونی و اعضای هیئت مدیره هر شرکت برگزار خواهد شد.

این مجامع جهت ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت شرکتها و تصویب صورتحساب ترازنامه و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد هر شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 و انتخاب بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکتهای تابعه برای سال مالی 1393 برگزارخواهدشد.

 

نام شركت

تاريخ

زمان

كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت

1393/02/28

14:00

سرمايه گذاري نور همدانيان(سهامی عام)

1393/03/04

14:00

توسعه ساختمان و بتن همدانيان

1393/03/07

9:30

توسعه و مديريت بافناز

1393/03/11

9:30

حمل و نقل همدانيان

1393/03/12

9:30

صنايع نساجي همدانيان

1393/03/18

9:30

بازرگاني همدانيان

1393/03/27

9:30

سيمان اصفهان (سهامی عام)

1393/04/02

9:30