موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

شرکت بازرگانی همدانیان (سهامی خاص)

تاریخ تاسیس: 06/ 08/ 1374

شماره ثبت: 11404

شناسه ملّی: 10260324570

کد اقتصادی: 411171596453

 

  • معرفی شرکت

این شرکت در سال 1373 بصورت شرکت سهامی خاص وابسته به موسسه خيريه همدانيان، تأسیس و تحت شماره 11404 مورخ 08/ 06/ 1374 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

 

  • موضوع فعالیت

انجام هرگونه فعالیت بازرگانی مجاز و قانونی

انجام هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات در زمينه  شكر، آهن آلات، آهن آلات ضايعاتي.

 

  هیأت مدیره شرکت بازرگانی همدانیان
مدیر عامل : آقای امین عبّاسی
اعضا هیأت مدیره:

رئیس: آقاي محسن مشكاتي

نایب رئیس: آقای محمد کیوانی

عضو: آقاي محسن برومند

 

  تماس با شرکت بازرگانی همدانیان 
نشانی:

اصفهان، خیابان عباس آباد، پلاک 238

 

دفتر مرکزی: اصفهان، خیالان توحید میانی، مجتمع البرز

تلفن:  03136288850

نمابر: 03136288621

پست الکترونیک:

info@Hamedanian.com

وب سایت:

www.Hamedanian.com