موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان

شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان (سهامی خاص)

تاریخ تاسیس: 21 / 09 / 1329

شماره ثبت :  423

شناسه ملی: 10260089685

کد اقتصادی: 411173771688

 

معرفی شرکت

در سال 1329 به صورت شركت سهای خاص درابتدا تحت نام شرکت ریسندگی و بافندگی شهناز و بعدها تحت نام شرکت ریسندگی و بافندگی بافناز تاسیس شد و طی شماره 423 مورخ 21 / 9 / 1329 در اداره ثبت شركتها و مالكیت اصفهان به ثبت رسیده است.بر طبق اساسنامه مركز اصلی شركت، اصفهان خیابان چهارباغ می  باشد.

در تاریخ 5 / 6 / 1358 توسط مراجع دولتی، شركت مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تشخیص داده شده و از تاریخ مذكور شركت، توسط مدیران منتخب استانداری اصفهان اداره شده و در سال 1359 هیئت مدیره شركت توسط سازمان ملی ایران انتخاب گردیده است. متعاقباً با پیگیری و درخواست موسسه خیریه علی و حسین همدانیان و با رای هیئت 5 نفری، موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه ایران به تاریخ 3 / 9 / 1365 ، شركت از مشمول بند ج قانون فوق الذكر ، خارج و در اختیار موسسه خیریه علی وحسین همدانیان قرار گرفته است. مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8 / 8 / 1386 نام شركت به شركت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان (سهامی خاص) و سپس در سال 1396 به شرکت توسعه و احداث همدانیان تبدیل گردید و همچنان جز شرکتهای تابعه موسسه خیریه همدانیان می باشد.

 

موضوع فعالیت

خرید سهام شرکت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس اوراق بهادار؛ سرمایه­ گذاری و مشارکت در سرمایه،‌ بازسازی،‌ نوسازی و راه ­اندازی و ایجاد انواع شرکتهای داخلی و خارجی، طرحها و پروژه­ ها و واگذاری سهام شرکت ها؛ خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و انجام فعالیتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی، تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز و توزیع آنها و همچنین تولید واحدهای مسکونی و تجاری؛ ارائه خدمات مشاوره­ای و مدیریتی در زمینه سرمایه ­گذاری ها و اداره کلیه امور صنعتی و کشاورزی و اقتصادی و بازرگانی صنعتی اعم از داخلی و خارجی؛ ارائه خدمات مشاوه ای و مدیریتی و مشارکت در زمینه تولید، سرمایه­ گذاری جدید، توسعه و تکمیل، برنامه ­ریزی و بودجه ­بندی شرکت های داخلی و خارجی.

 

دستاوردهای شرکت توسعه و احداث همدانیان در سال 1398

    •  پیشرفت فیزیکی پروژه مجتمع فرهنگی – مذهبی آیت الله خادمی به میزان 5/99 درصد
    • پیشرفت فیزیکی پروژه تجاری سرای همدانیان(خیابان حافظ) به میزان 93 درصد
    • برگزاری جسات فنّی با ارگانهای دولتی در خصوص طرح پروژه متوقف شده یادمان همدانیان
    • اجرا قانون 8% بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در مورد 36 نفر دیگر از کارکنان قدیمی شرکت

 

 

 

 

 

  هیأت مدیره شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان
  مدیرعامل:

سید محمد حجازی

اعضا هیأت مدیره:

رئیس: آقای سیدجمال صمصام شریعت

نایب رئیس: آقای محمدرضا برزو اصفهانی

عضو: آقای امین رستمی

 

آدرس شرکت توسعه و احداث همدانیان اصفهان
دفتر مرکزی:

اصفهان ، خیابان چهارباغ بالا ، مقابل پمپ بنزین

کدپستی:81637131141

تلفن: 03136674345

دورنگار:  03136673533

پست الکترونیک:

bafnaz@Hamedanian.com

وب سایت:

www.Hamedaniandc.com