موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

طرح جمع آوری اطلاعات فرهنگی-اجتماعی مددجویان تحت پوشش موسسه اجرایی شد

دفتر امور خیرات موسسه در راستای توسعه برنامه های فرهنگی مددجویان تحت پوشش خود اقدام به تهیه پرسشنامه پژوهشی نموده است.

 

 

دفتر امور خیرات موسسه در راستای توسعه برنامه های فرهنگی مددجویان تحت پوشش خود اقدام به تهیه پرسشنامه پژوهشی به منظور شناخت نیازهای  فرهنگی – اجتماعی مددجویان نموده است تا کنون طی فرا خوان به عمل آمده قریب 70 درصد از خانواده ها به خیریه مراجعه و موفق به تکمیل پرسشنامه شده اند.

 

شایان ذکر است در مرحله پایانی این طرح، اطلاعات دریافت شده آنالیز می شود و در برنامه ریزی امورفرهنگی مددجویان مورد استفاده مسئولان امر قرار خواهد گرفت.