موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

معرفی خانوادههای نمونه ، برتر و موفق تحت پوشش موسسه

این خانواده ها مشمول دریافت جوایز نفیسی همراه با لوح تقدیر از طرف موسسه خواهند شد.

 

 

باتوجه به اهمیت وجایگاه ویژه خانواده و نقش محوری آن در توسعه و تعالی جامعه، دفتر امور خیرات موسسه از سال گذشته بر اساس شاخصهای تعیین شده اقدام به بررسی و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خانواده های تحت پوشش خود نموده که طی آن تعدادی از خانواده های محترم تا خرداد ماه سال جاری در سه سطح نمونه، برتر و موفق انتخاب و مشمول دریافت جوایز نفیسی همراه با لوح تقدیر از طرف موسسه خواهند شد.