موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

از دانش آموزان ممتاز پرسنل موسسه تقدیر بعمل آمد

همزمان با برگزاری ضیافت افطار خانواده های محترم پرسنل موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، با اهدای جوایزی از فرزندان ممتاز پرسنل تقدیر شد.

 

به گزارش واحد روابط عمومی و ارتباطات موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، همزمان با برگزاری ضیافت افطار خانواده های پرسنل محترم موسسه، توسط جنابان آقایان علی محمد سهرابی و دکتر حسین بدخشیان، با اهدای جوایزی از فرزندان ممتاز پرسنل محترم تقدیر به عمل آمد. 

اسامی تقدیر شدگان به شرح ذیل می باشد:

رديف

نام و نام خانوادگي

مقطع تحصيلي

معدل

ملاحظات

1

زهرا

پورابراهیم شهری

اول ابتدايي

خيلي خوب

فرزندان ممتاز پرسنل محترم

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

2

نازنين

شاهي

دوم ابتدايي

خيلي خوب

3

محمدمهدي

پاك فرد

سوم ابتدايي

خيلي خوب

4

شمیم

طالبی

سوم ابتدائی

خيلي خوب

5

عليرضا

شاهي

پنجم ابتدايي

خیلی خوب

6

آرش

عابدینی

پنجم ابتدايي

خیلی خوب

7

صالح

نصری نصرآبادی

پنجم ابتدايي

خيلي خوب

8

مبینا

سهرابی

ششم ابتدايي

20

9

فاطمه

محمدی قلعه سفیدی

اول راهنمائی

18

10

محمدرضا

عابدي اورنگ

سوم راهنمائي

91/19

11

آرمين

پهلوان زاده

اول دبیرستان

36/19

12

سیده زهرا

خدائی

اول دبیرستان

05/19

13

سيده مهسا

ديباجي

اول دبیرستان

72/19

14

سيدعلي

خدائي

دوم دبيرستان

13/19

15

معصومه

عابدي اورنگ

دوم دبيرستان

87/17

16

شقايق

كاظمي

دوم دبيرستان

91/17

17

حانیه

مشکاتی

سوم دبیرستان

54/18

18

ذبیحه

پیمانی فروشانی

دانشجو

17/17

19

سيد سينا

ديباجي

دانشجو

30/17

20

حسن

سلطانی رنانی

دانشجو

30/17

21

زهرا

عابدی اورنگ

دانشجو

17

22

اکرم

عابدی اورنگ

دانشجو

83/17

23

زهرا

مرشد

سطح سه حوزه

51/19

24

حامد

مشکاتی

دانشجو

12/18

25

الناز

مسعودی

دوم ابتدایی

خیلی خوب

صندوق قرض الحسنه امام محمدباقر(ع)

26

طناز

مسعودی

دوم ابتدایی

خیلی خوب

27

امیرمهدی

اسلامی هرندی

اول ابتدائی

خیلی خوب

28

مهرناز

رومی

دانشجو

18

شرکت توسعه و مدیریت بافناز

29

فاطمه

عابدینی

دوم دبیرستان

19

30

نیما

حسامی

ششم ابتدایی

خیلی خوب

31

ابراهیم

جانثاری

دوم ابتدایی

خیلی خوب

32

عرفان

نریمانی

اول ابتدایی

خیلی خوب

33

محمدمهدی

جراحی

سوم راهنمائی

20

شرکت سرمایه گذاری نور همدانیان

34

امیرعلی

جراحی

ششم ابتدائی

خیلی خوب

35

ابوالفضل

حسین زاده

پنجم ابتدائی

خیلی خوب

شرکت بازرگانی همدانیان

36

زهرا

حمزه ایل

کارشناسی ارشد

17