موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

اعلام آمادگی آزمایشگاه آکرودیته شرکت قند نقش جهان جهت پذیرش آزمون های مرتبط

آزمایشگاه آکرودیته شرکت قندنقش جهان یکی از بزرگترین ومجهزترین آزمایشگاههای همکار سازمان استانداردوتحقیقات صنعتی وسازمان دامپزشکی است.

این آزمایشگاه با داشتن گواهی نامه های لازم از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان دام پزشکی آمادگی خود را جهت انجام آزمون های لازم بر روی مواد غذایی، فرآورده های سلولزی بهداشتی، تجهیزات سترون پزشکی، فرآورده های خام دامی، مرغ های صادراتی و وارداتی، ماهی، خوراک دام و طیور و آزمایشات سردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی اعلام نمود.

«مشاهده گواهینامه ها»