موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

توزیع اولین شماره گاهنامه آموزشی-کاربردی رشد ویژه مددجویان تحت پوشش موسسه

توریع این نشریه از اواسط اسفندماه 1392 تا اواسط فروردین 1393 ادامه داشته است.

 

پیرو اجرای برنامه های فرهنگی مددجویان تحت پوشش امور خیرات موسسه، توزیع اولین شماره گاهنامه داخلی آموزشی-کاربردی رشد از اواسط اسفندماه 1392 به درب منزل مددجویان محترم آغاز، و به دلیل پراکندگی محل سکونت آن عزیزان تا پایان فروردین ماه 1393 به طول انجامید. 

همچنین جشن تکلیف جهت فرزندان پسرو دختر خانوادهها با اعزام تیم کارشناسی به منازل مددجویان و برگزاری جشن تکلیف و سخنرانی کارشناس مذهبی و تقدیم هدایا به این عزیزان ادامه دارد.