موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

اعلام اسامی برندگان مسابقه فرهنگی

اسامی برندگان مسابقه فرهنگی موسسه خیریه همدانیان مربوط به مراسم روضه به شرح زیر می باشد:

 

 

برندگان شب اول مراسم روضه به تاریخ 05/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • سرکار خانم ملک حاج عبدالرحمانی خواجوئی فرزند اسدالله
 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای حسن کمالی   فرزند علی
  • آقای سید محمد کمیلی فرزند حسین
  • سرکار خانم فریبا یار محمدی فرزند احمد

 

برندگان شب دوم مراسم روضه به تاریخ 06/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • سرکار خانم فاطمه حلاج پور   فرزند محمد حسین
 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای حسین آقالر   فرزند حشمت
  • سرکار خانم سکینه جعفری   فرزند حسین
  • آقای سیامک ملک پور   فرزند محمدرضا

 

برندگان شب سوم مراسم روضه به تاریخ 07/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • آقای حمید بوالحسنی   فرزند علیرضا

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای محمد آتشین   فرزند حسن
  • آقای محمدکاظم باباخانی   فرزند رضا
  • سرکار خانم اکرم گودرزی   فرزند حسین

 

برندگان شب چهارم مراسم روضه به تاریخ 08/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • آقای صادق گلیان   فرزند علی

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای رسول صادقی فرزند احمد
  • سرکار خانم  ملوک محمدشفیعی فرزند رضا
  • سرکار خانم نرجس سلطانی پور فرزند مسعود

 

برندگان شب پنجم مراسم روضه به تاریخ 09/11/1389:

مسابقه مربوط به بیانات آیت الله شوشتری:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • سرکار خانم لیلا محمد زاده فرزند قربانعلی

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای محمد باقر صادقی فرزند  حسینعلی
  • آقای سید مصطفی طباطبائی فرزند سید احمد
  • سرکار خانم شهربانو کریمیان فرزند فتح الله

 

مسابقه مربوط به بیانات حجه الاسلام ماندگاری:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • سرکار خانم لیلا لهراسبی فرزند محمد

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای محمد شاهی فرزند عباس
  • آقای مهدی مؤذن فرزند اکبر
  • سرکار خانم پروین لاوی  فرزند ابراهیم

 

برندگان شب ششم مراسم روضه به تاریخ 10/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • آقای اصغر رنجبر فرزند عباس

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای امیرحسین داوری فرزند  حمید
  • سرکار خانم ندا خدادادی  فرزند محمدحسن
  • آقای محمدرضا خضری فرزند اصغر

 

برندگان شب هفتم مراسم روضه به تاریخ 11/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • سرکار خانم فاطمه مهرابی فرزند عباسقلی

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • ‘آقای علی اصغر حیدری  فرزند حیاتقلی
  • آقای محمد حمّصی  فرزند اکبر
  • سرکار خانم صدیقه غلامی دیدرانی فرزند غلام

 

برندگان شب هشتم مراسم روضه به تاریخ 12/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • آقای اسماعیل قاسم پور  فرزند رمضانعلی

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • سرکار خانم رباب شوشتری فرزند عبدالقائم
  • سرکار خانم سکینه بهارلو فرزند حبیب
  • سرکار خانم بتول جعفرعلی فرزند حبیب


برندگان شب نهم مراسم روضه به تاریخ 13/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • آقای محمد ایوبی  فرزند حسین

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • سرکار خانم عصمت قضاوی فرزند رحیم
  • آقای محمدرضا سرجوئی  فرزند احمد
  • آقای علیرضا جعفری  فرزند حسن


برندگان شب دهم مراسم روضه به تاریخ 14/11/1389:

 • برنده کمک هزینه سفر به کربلای معلی:
  • آقای حسین سلطانی پور  فرزند احمد

 • برندگان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس:
  • آقای حامد نیلی  فرزند احمد
  • سرکار خانم حبیبه محمدقاسمی فرزند محمدعلی
  • سرکار خانم مرضیه قائلی فرزند عزیزالله

 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی موسسه تماس حاصل فرمائید. شماره تلفن: 6693541