موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

بازديد مديران عامل شركتهاي تحت پوشش موسسه از فعاليتهاي شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت

این هيئت بنا به دعوت مديرعامل مؤسسه از فعاليت هاي شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت بازديد نمودند.

 

 

در تاريخ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 هيئتي مركب از مديران عامل شركتهاي گروه متعلق به مؤسسه خيريه همدانيان بنا به دعوت مديرعامل مؤسسه از فعاليت هاي شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت بازديد نمودند.

در اين گردهمايي مدعوين از مجموعه اراضي زيركشت كلزا، جو، يونجه و باغ پسته، آبياري باراني، آبياري قطره اي، ‌پرورش زنبور عسل و استخرهاي پرورش ماهي، سايت گاوداري 1800 رأسي سالن هاي فري استال نگهداري دام و بهاربندها بازديد نموده و پس از آن گزارش رئيس هيئت مديره شركت را استماع و ضمن بحث و تبادل نظر يك نسخه گزارش ويژه مروري بر عملكرد شركت اصفهان كشت طي سالهاي 1390 – 1385 تحت عنوان ، سيماي امروز جلوه فردا را ملاحظه نمودند. در خاتمه جلسه توسط مديرعامل مؤسسه از جناب آقاي مهندس سرافرازي مديريت آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي بخاطر همكاري و مساعدت با شركت اصفهان كشت تقدير و تشكر بعمل آمد.