موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

براي درمان واريس چه بايد كرد؟

 

يکي از شايع‌ترين مشکلات در اشخاصي كه مجبورند بنا به مقتضيات شغلي خود به مدت طولاني ايستاده کار کنند، با آن مواجه شده يا مي‌شوند، نوعي اختلال در سياهرگ است که به آن »واريس«گفته مي‌شود.

تشخيص واريس

عروق واريسي سطحي، به شکل متسع و پيچدار و به رنگ آبي تيره هستند. ممکن است هيچ دردي نداشته باشد يا درد خفيفي در اندام‌هاي پاييني خود حس کنيد. گاهي سياهرگ‌هاي عمقي واقع در اندام‌هاي پاييني درگير مي‌شوند و تورم قابلتوجه و حتي زخم‌هاي پوستي را بهوجود ميآورند. اين حالت تحت عنوان نارسايي سياهرگي شناخته مي‌شود.

واريس پا و درمان آن

روش‌هاي درماني قادرند پيشرفت و احساس ناراحتي ناشي از سياهرگ‌هاي واريسي را کاهش دهند. در بعضي موارد براي اصلاح سياهرگ‌هاي واريسي شديد عمل جراحي ضرورت مي‌يابد. برخي از درمانهاي شايع ( به منظور آشنائي شما )، عبارتند از:
* اسکلروتراپي: ماده محلولي که سياهرگهارا زخمي مي‌کند به داخل سياهرگ‌هاي واريسي کوچک يا متوسط تزريق مي‌شود. فرآيندتشکيل بافت درمحل زخم،سياهرگهاي گشاد را ميبندد و خون آنها به سياهرگ‌هاي سالم جريان مييابد.

* برداشت سرپايي سياهرگ‌ها: در اين روش سياهرگ‌هاي واريسي کوچک با ايجاد تعدادي سوراخ کوچک در پوست برداشته مي‌شوند. معمولا بيحسي موضعي کفايت مي‌کند و اثر باقيمانده از جراحي ناچيز است.

* جراحي اندوسکوپي سياهرگ: يک لوله انعطافپذير که دوربين ظريفي دارد وارد اندام پاييني بدن مي‌شود تا به جراح در مشاهده و بستن سياهرگ‌ها کمک کند. اين روش تنها به برش‌هاي کوچک نياز دارد. در صورت ابتلا به سياهرگ‌هاي واريسي شديد و همراه با زخم‌هاي واريسي ، احتمالا از اين شيوه سود خواهيد برد.

* جراحي ليزري:سياهرگهايواريسيکوچکترو سياهرگ‌هاي عنکبوتي با استفاده از ليزر بسته مي‌شوند.

به هرحال انتخاب روش مناسب درمان به عهده پزشك است.

توصيههايي براي پيشگيري

اگر شما مبتلا به سياهرگ‌هاي واريسي يا اختلال عملکرد دريچه هاي واقع در سياهرگ‌هاي عمقي هستيد، يک بخش از درمان عبارت است از: پوشيدن لباس مناسب و استفاده از جوراب‌هاي واريسي کشي مناسب که باعث تسکين سريع و طولاني مدت مي‌شود.

استفاده از اين جوراب‌ها حين بارداري نيز مطلوب است. آنها به طور يکنواخت اندام‌هاي پاييني را فشرده و به سياهرگ‌ها و عضلات پا در به حرکت درآوردن موثر خون کمک کرده و از آنها حمايت مي‌کنند. جوراب‌هاي ورايس را صبح پس از بيدار شدن بپوشيد، حتي قبل از خارج شدن از بستر. آنها را در تمام طول روز نيز به پا داشته باشيد. دقت کنيد جوراب‌هايي که مي‌پوشيد در ناحيه بالايي ران يا ساق پا خيلي تنگ نباشند.

مراقبت از اندام‌ها

از نشستن يا ايستادنطولانيمدت بپرهيزيد. اگر نحوه کار شما به گونه‌ايست که مجبور هستيد در محلي بي‌حرکت بمانيد، اندام‌هاي پاييني و مچ‌ها را مرتب خم کنيد. از جا برخيزيد و در اطراف قدم بزنيد.

براساس گزارش دفتر آموزش و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت، شايد متوجه شده باشيد که بالا گذاشتن پاها حداقل 20 سانتيمتر بالاتر از سطح قلب در انتهاي روز، به برطرف شدن تورم کمک مي کند.

وضعيت تورم اندام‌هاي پاييني ناشي از بي‌کفايتي سياهرگي، اغلب با استفاده از جوراب‌هاي واريسي درمان مي‌شود. اين جوراب‌ها از خارج، روي ساق پا فشار آورده و از تورم شديد که مي‌تواند به ضخامت پوست و ايجاد زخم بستر منجر شود، پيشگيري مي‌کنند.

ورزش منظم نيز اهميت دارد فعاليت‌هايي مانند: راه رفتن، دوچرخهسواري يا شنا به کاهش فشار در سياهرگها و تخفيف ناراحتي کمک مي‌کنند.