موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

تقدیر از دانش آموزان ممتاز پرسنل موسسه

همزمان با برگزاری ضیافت افطار خانواده های محترم پرسنل موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، با اهدای جوایزی از فرزندان ممتاز پرسنل تقدیر به عمل آمد.

 

 

 

به گزارش واحد روابط عمومی و ارتباطات موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، همزمان با برگزاری ضیافت افطار خانواده های محترم پرسنل موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، با حضور جنابان آقایان علی محمد سهرابی و دکتر نشاط دوست، اعضای محترم هیئت مدیره موسسه، با اهدای جوایزی از فرزندان ممتاز پرسنل تقدیر به عمل آمد.

 

 

اسامی تقدیر شدگان به شرح زیر می باشد:

 • آرش عابديني، دوم ابتدائي
 • صالح نصرنصرآبادي، دوم ابتدائي
 • عليرضا شاهي، دوم ابتدائي
 • محمدرضا عابدي اورنگ، پنجم ابتدائي
 • سيده مهسا ديباجي، اول راهنمائي
 • آرمين پهلوان زاده، اول راهنمائي
 • معصومه عابدي اورنگ، دوم راهنمائي
 • سيدعلي خدائي، دوم راهنمائي
 • حانيه مشكاتي، سوم راهنمائي
 • امين جوادي، دوم متوسطه
 • سيد سينا ديباجي، پيش دانشگاهي
 • اميرطاهر شيراني، دانشجوی مهندسی کشاورزی
 • زهرا مرشد، مركز مديريت حوزه علميه