موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

جایزه ی کار سالم 90 به سیمان اصفهان رسید

شرکت سیمان اصفهان با عنوان حامی کار سالم یک از بین 5 شرکت سیمانی جایزه ی کار سالم 90 را از آن خود کرد.

 

 

 

 

به منظور تقدیر از تجربیات برگزیده و بیان دستاورد های ارتقای سلامت وایمنی در سازمانها و صنایع کشور و آشنایی با مفاهیم علمی کارسالم «همایش ارتقای سلامت وایمنی محیط کار» و «همایش تغذیه و غذای سالم در محیط کار» همچنین «همایش علوم ایمنی ایران» به صورت همزمان در «سومین جشنواره کار سالم» در تاریخ 29 و 30 بهمن ماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران برگزار شد.

 

 

شایان ذکر است به چهار شرکت سیمان هرمزگان ،سیمان خوزستان ،سیمان قشم وسیمان آذر آبادگان خوی جایزه ی اهتمام به کار سالم اهدا گردید.