موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

خصوصیات دانش آموزان خلاق

· دانش آموزان خلاق اغلب با آب وتاب حرف می زنند.

· جزییات را می‌گویند و رفتارهایشان رابهنمایش می‌گذارند.

· می‌خواهند مطرح شوند.

· دنبال سوژه می ‌گردند تا برنامه ریزی بکنند.

ویژگی های بارز:

· دقت و توجه شدید در گوش دادن ، مشاهده کردن یا انجام دادن کاری

· استفاده از قیاس در صحبت کردن

· ابراز هیجان در اثر یک اکتشاف

· عادت به پرسیدن سوال و آزمودن نتایج

· یادگیری از روی ابتکار شخصی

· عادت به گلچین و وارسی منابع مختلف (کتاب، تلویزیون، سوال از استاد، رایانه و…)

· صداقت و میل شدید به اطلاع یافتن از امور

· طرح سوالات عجیب و غیر معمول بالاتر از سطح علمی و سن دانش آموزان

· نگاه کردن با دقت به اشیا

· اشتیاق در صحبت کردن در مورد کشفیات دیگران

· مستقل عمل کردن و حس استقلال طلبی بالا

· شور و نشاط و مشغولیت های شدید جسمانی

· ادامه کار بعد از تمام شدن وقت (نقاشی کردن بعد از زنگ تفریح ،گوش دادن به موسیقی)

· دقت نظر فوق‌العاده و الگو برداری در نگاه ها

· استفاده از نظرات واشیا برای دستیابی به یک هدف معین

· پی بردن بهروابط در اموری که به ظاهربا هم بیارتباطند.

· طرح رابطه‌ها مانند این که وقتی برف آب می‌شود رنگ سفید آن کجا می‌رود.

· میل به اطلاع یابی و کشف احتمالات

· علاقه مندی به چیستان و معماها و یافتن پاسخشان

· فکر کردن به چیزی که در تلویزیون ، رایانه و سایر رسانه‌ها نشان داده می‌شود.

· استفاده از اکتشاف یا تجربه

· بررسی و مطالعه الگوهای اختراعی دانشمندان

· مطالعه خاطرات و سخنان دانشمندان و بزرگان

· معاشرت و صحبت با بزرگان و دبیران و احساس لذت از این صحبت ها

· دست کاری روابط ریاضی برای ایجاد رابطه جدید

· علاقه‌مندی به فشرده سازی و خلاصه نویسی مطالب