موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

دانشجویان و دانش ممتاز پرسنل موسسه درسال تحصیلی 92-91

در پایان مراسم افطاری پرسنل موسسه، با حضور جناب آقای سهرابی مدیرعامل محترم موسسه با اهدای جوایزی از فرزندان ممتاز در سال تحصیلی 92-91 تقدیر به عمل آمد.

 

  

جهت بزرگنمایی بر روی تصویر زیر کلیک نمائید.