موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

سیمان اصفهان، واحد نمونه از نظر تنوع محصولات و واحد برتر پذیرفته شده HSE در سطح اهتمام به کار سالم

شرکت سیمان اصفهان، این لوح را از طرف موسسه ارتقای کار سالم (HWPI) دریافت نمود.

 

 

 

همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت هفتاد و هشتمین سالروز صنعت سیمان، شرکت سیمان اصفهان، لوح واحد نمونه از نظر تنوع محصولات و واحد برتر و پذیرفته شدهHSE  در سطح اهتمام به کار سالم از طرف موسسه ارتقای کار سالم (HWPI) را دریافت کرد. بر اساس نتایج حاصل از بررسی های کارشناسی و نظریات کمیته فنی انجمن صنفی سیمان این لوح به مدیر عامل شرکت سیمان اصفهان اهداء گردید.

این همایش در روزهای 20 و21 دیماه در سالن همایشهای بین المللی رازی تهران برگزار و همزمان با آن، نمایشگاه جانبی صنعت سیمان و چهارمین همایش مدیران و روسای کارخانه های سیمان نیز تشکیل شد.

این مراسم با سخنرانی مهندس پور خلیل دبیر انجمن و مهندس فاطمیان، مدیر کل امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت رسماً افتتاح و طی دو روز ادامه یافت.