موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

عيد قربان، پر شکوه ترين ايثار و زيباترين جلوه ي تعبد در برابر خالق يکتا بر شما مبارک باد.