موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان عالم